Poland

Map, distances between cities. Poland

Need to know the distance between cities when planning a trip? Do you know what will be the price of fuel? Agree that a good trip planning is very important for an excellent journey!

Distances inside Poland region

Grudziadz - Warsaw 196 ml
Warszawa - Kraków 186 ml
Malerzowice Wielkie - Turawa 29.9 ml
Łódź - Warsaw 86.4 ml

Distances outside Poland region

Frankfurt an der Oder - Slubice 0.71 ml
Warsaw - Oldenburg 604 ml
Warszawa - Oldenburg 607 ml
Kyiv - Kraków 537 ml
Lübeck - Wilkowice 540 ml
Berlin - Poznań 169 ml
Warsaw - Kaliningrad 236 ml
Warsaw - Paris 989 ml
Montreal - Warsaw 4 009 ml
Vilnius - Warsaw 288 ml